De la Chasteté
Phụ đề: Chez les Candidats au Sacerdoce
Tác giả: Alfred Boschi, S.j
Ký hiệu tác giả: BO-A
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011459
Nhà xuất bản: Emmanuel Vitte
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 18
Số trang: 295
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích