Clergy of Asia: More lights than shadows
Phụ đề: Federation of asian bishops conferences office of education…
Tác giả: Fr. Vicente Cajilig, OP
Ký hiệu tác giả: CA-V
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003682
Nhà xuất bản: Lucky Press
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 24
Số trang: 169
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích