Tuần lễ tu đức dành cho Linh mục
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002497
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 317
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Đức ái và tình anh em huynh đệ giữa anh em linh mục 2
2. Tình bác ái trong đời sống cộng đồng của những người thánh hiến 14
3. Đời sống nội tâm trong cuộc đời phục vụ tận hiến 21
4. Các phép lạ thánh Thể 30
5. Phép thánh thể và đời tông đồ thánh hiến 34
6. Giấc mơ Tông đồ truyền giáo 61
7. Linh đạo linh mục dưới ánh sáng tông huấn "Pastorses dabo vobis" 67
8. Sống hăng say ơn gọi tận hiến 94
9. Tinh thần hiệp thông với Giáo hội trong đời sống Linh mục 114
10. Đức tính nhân bản trong đời sống Linh mục 138
11. Ta trở về với Cha của Ta và cũng là Cha các con 144
12. Thánh giá: Con đường cứu rỗi 173
13. Viễn tượng ơn gọi 193
14. Những đường hướng tu đức và mục vụ truyền giáo 201
15. Các mối phúc thật 248
16. Đức ái mục tử 256
17. Dừng lại để sửa cái tâm của mình 268
18. Gặp gỡ trong tinhh thần Chúa Giêsu 272
19. Đức ái mục tử 277
20. Sống kết hiệp với Chúa để phục vụ tha nhân 281
21. Đường một chiều: Mầu nhiệm thánh giá và ơn gọi 285
22. Niềm tin vào Thiên Chúa Duy Nhất 290
23. Qua đau khổ tới vinh quang 295
24. Một số kinh nghiệm về huấn luyện trường kỳ Linh mục 303