Linh mục quản xứ
Nguyên tác: Petit Manuel Du Pêtre En Paroisse En Ce XXe Siècle
Tác giả: Joseph Robert
Ký hiệu tác giả: RO-J
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Văn Tự Chương
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004827
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011219
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 112
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN 1: NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẦU TIÊN 11
1. Trở thành người của Thiên Chúa 12
2. Trở thành một người thức thời 18
3. Sứ vụ của Linh Mục trong thế kỷ XX này 21
PHẦN 2: MỤC VỤ GIÁO XỨ VÀ CÁC CHI TIẾT HAY LÀ VIỆC THỰC HÀNH 27
1. Việc cầu nguyện và việc nghiên cứu 28
A. Việc cầu nguyện 28
B. Việc nghiên cứu 34
C. Thư viện của Linh Mục 37
2. Những hành vi chính yếu của chức Linh Mục 39
A. Cử hành Thánh Lễ và các nghi lễ Phụng Vụ 39
B. Giảng dạy 46
C. Thánh hóa các linh hồn nhờ các Bí Tích 54
3. Những hoạt động tông đồ 70
A. Các tổ chức truyền thống 71
B. Công giáo tiến hành 78
C. Công giáo tiến hành được nối dài 86
D. Các tổ chức làm tông đồ trên bình diện quốc gia và quốc tế 90
4. Việc quản trị và điều hành 92
PHẦN III: NHỮNG NGUYÊN TẮC CUỐI CÙNG 101
1. Những tham vọng chính đáng 102
2. Những giới hạn của con người 105
3. Lòng yêu mến 109