Chỉ nam Linh mục và tu sĩ
Tác giả: F. Mourey, C.R.L.C
Ký hiệu tác giả: MO-F
Dịch giả: Lm. Phêrô Vũ Quang Quý
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007258
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 343
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008845
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 343
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009247
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 343
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 1
Thư của cha đáng kính Casimir 2
PHẦN I. NHƯ LINH MỤC VÀ TU SĨ TA CÓ CÁC NGHĨA VỤ RIÊNG 6
Đoạn duy nhất: Lý tưởng linh mục và quan điểm của ta trong Giáo hội 6
PHẦN II: VỀ THÁNH LỄ MISA 12
Đoạn I. Nơi dâng lễ 12
Đoạn II. Chuẩn bị dâng Thánh lễ 13
Đoạn III. Về việc dâng Thánh lễ 14
Đoạn IV. Về việc tham dự Thánh Lễ 17
Đoạn V. Về sự hiệp lễ 18
Đoạn VI. Việc cám ơn 21
PHẦN III: KINH THẦN VỤ 23
Đoạn I. Những nguyên tắc 23
Đoạn II. Những ứng dụng 24
Đoạn III. Hồi tâm 26
PHẦN IV: NHỮNG RÈN LUYỆN THUỘC TÂM LINH 28
Đoạn I. Về việc nguyện ngắm 29
Đoạn II. Đọc sách thiêng liêng 35
Đoạn III. Về việc hồi tâm riêng 38
Đoạn IV. Xưng tội hàng tuần 40
Đoạn V. Tĩnh tâm năm 42
Đoạn VI. Tĩnh tâm tháng 46
PHẦN V. 46
Đoạn duy nhất. Những việc Đạo đức 46
PHẦN VI: VỀ ƠN GỌI VÀ BA LỜI KHẤN DÒNG 51
Đoạn I. Những ý niệm chung về các lời Khấn 51
Đoạn II. Về ơn thiên triệu 52
Đoạn III. Về sự đổ vỡ ơn gọi 56
Đoạn IV. Sự cao trọng của bậc tu trì 59
Đoạn V. Về lời khấn và về đức khó nghèo 61
Đoạn VI. Lời khấn đức khiết tịnh 67
Đoạn VII. Lời khấn đức vâng phục 73
PHẦN VII: VỀ SỐNG CHUNG, NHỮNG THỂ CHẾ CỦA QUY LUẬT 78
Đoạn I. Về đời sống chung 78
Đoạn II. Những thể chế 86
Đoạn III. Về chi tiết của qui luật 91
PHẦN VIII: NHỮNG NHÂN ĐỨC VÀ THIẾU SÓT 95
Mở đầu: Những nhân đức nói chung 95
I. CÁC NHÂN ĐỨC TỰ NHIÊN 97
Đoạn I. Khái niệm tổng quát 97
Đoạn II. Tính thẳn thắn 98
Đoạn III. Tính nhã nhặn 100
Đoạn IV. Sự tế nhị 101
Đoạn V. Về sự biết ơn 102
Đoạn VI. Sự phục vụ 103
Đoạn VII. Về trật tự 104
Đoạn VIII. Rèn luyện trí óc 104
Đoạn IX. Về tính sạch sẽ 105
Đoạn X. Lịch thiệp 107
II. NHỮNG NHÂN ĐỨC THẦN HỌC 112
Đoạn I. Về nhân Đức tin 112
Đoạn II. Về nhân Đức cậy 120
Đoạn II. Về nhân Đức mến 125
III. NHỮNG KẺ THÙ ĐỨC ÁI 133
Đoạn I. Gương mù 133
Đoạn II. Sự hằn thù và những giảm khinh của nó 137
Đoạn III. Về sự báo oán 139
Đoạn IV: Về sự giận giữ 140
Đoạn V. Về tính ghen tương 143
Đoạn VI: Về sự xét đoán liều 145
Đoạn VII. Những tội do lời nói 147
Đoạn VIII. Về một vài thiếu sót ít quan trọng 157
IV. NHỮNG HÀNH VI CỦA LÒNG KHOAN DUNG 161
Đoạn I. Về sự sửa lỗi anh em 162
Đoạn II. Sứ vụ rao giảng Giáo Lý 164
Đoạn III. Sứ vụ của người tư vấn giỏi 166
Đoạn IV. Mục vụ bằng gương tốt 169
Đoạn V. Mục vụ bằng lời an ủi 171
Đoạn VI. Sứ vụ cầu nguyện và sám hối 175
Đoạn VII. Về đức nhiệt thành 176
V. CÁC NHÂN ĐỨC LUÂN LÝ 178
Đoạn I. Về nhân đức khôn ngoan 178
Đoạn II. Về nhân đức công bằng 181
Đoạn III. Về nhân đức can đảm 185
Đoạn IV. Về nhân đức Tiết độ 189
VI. NHỮNG NHÂN ĐỨC NGƯỜI TÍN HỮU VÀ ĐỜI TU 195
Đoạn I. Về đức thờ phượng 195
Đoạn II. Về sự tôn trọng 206
Đoạn III. Về đức khiêm nhường 208
Đoạn IV. Về tính đơn giản 217
Đoạn V. Đức hiền lành 220
Đoạn VI. Về cái lợi của đức kiên nhẫn 222
Đoạn VII. Về nhân đức khổ chế 229
Đoạn VIII. Về đức tính hào hiệp 242
Đoạn IX. Niềm vui được phục vụ Thiên Chúa 250
Đoạn X. Những thiếu sót và bất hạnh sau hết 251
PHẦN IX: VỀ CƠ CẤU THỰC HÀNH CỦA ĐỜI SỐNG 257
Đoạn I. Giá trị thời giờ 257
Đoạn II. Về tính ngăn nắp 258
Đoạn III. Về trật tự đạo đức 259
Đoạn IV. Trật tự trong sự hiểu biết 260
Đoạn V. Trật tự trong trí nhớ và trí tưởng tượng 261
Đoạn VI. Trật tự trong những ngoại giác quan 263
Đoạn VII. Trật tự đồ dùng 265
Đoạn VIII. Trật tự trong hành động 267
Đoạn IX. Sự làm việc 272
Đoạn X. Tinh thần trách nhiệm 273
Đoạn XI. Sự bận tâm về thái độ khách quan 276
Đoạn XII. Về ý định trong sáng 278
Đoạn XIII. Thứ bậc của những nghĩa vụ 279
Đoạn XIV. Công việc tập thể 281
Đoan XV. Về đức thận trọng 284
Đoạn XVI. Sự cẩn thận cần phải đưa đến thực hiện 286
Đoạn XVII. Những điều kiện khác làm tốt công việc 288
Đoạn XVIII. Về công việc tri thức  291
Đoạn XIX. Việc đọc sách 296
Đoạn XX. Về sự thinh lặng và hồi tâm 299
Đoạn XXI. Lao động chân tay 301
Đoạn XXII. Về tính kỷ luật 304
Đoạn XXIII. Về sự nghỉ ngơi 307
Đoạn XXIV. Những kẻ thù của trật tự 311
Đoạn XXV. Những sự hỗn độn đáng phẫn nộ hơn 319
Đoạn XXVI. Về sự kiểm tra 328
Đoạn XXVII. Văn tự và Thần khí 329
Đoạn XXVIII. Phần kiểu mẫu của thời gian 330
Đoạn XXIX. Về sự người dùng 333
Đoan XXX. Các cơ hội 336
Đoạn XXXI. Sự hoàn thành của tính ngăn nắp và công việc 338
Lời từ biệt cùng quý độc giả lượng thứ  339
Phụ lục 340