Les Prêtres dans la pensée de Vatican II
Tác giả: S. S. Paul VI
Ký hiệu tác giả: PA-S
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011923
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1966
Khổ sách: 25
Số trang: 256
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích