Le Sacerdoce Royal des Fidèles
Tác giả: Paul Dabin, SJ.
Ký hiệu tác giả: DA-P
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011351
Nhà xuất bản: L'édition Universelle
Năm xuất bản: 1950
Khổ sách: 23
Số trang: 643
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích