Shepherds of Christ
Phụ đề: Spirituality newsletters 2
Tác giả: Rev. Edward J. Carter, SJ
Ký hiệu tác giả: CA-E
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003620
Nhà xuất bản: Madison
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 22
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003621
Nhà xuất bản: Madison
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 22
Số trang: 277
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích