Vàng được thử lửa
Phụ đề: Một Lễ Hiện Xuống mới cho hàng Linh mục Công giáo
Nguyên tác: Gold Tested in Fire - A New Pentecost for the Catholic Priesthood
Tác giả: Ronald D. Witherup, PSS
Ký hiệu tác giả: WI-R
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS, Nhóm Anh Việt 2014 - ĐCV Huế
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008956
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 331
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009154
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 331
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014183
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 331
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời Tựa 5
Tri ân 9
Lời giới thiệu 13
Chương I: Linh mục trong tư cách là mục tử 23
Ba yếu tố then chốt của Pastores Dabo Vobis 24
Bốn cột trại của việc đào tạo 33
Pastores Dabo Vobis vẫn tiếp tục soi sáng 41
Chương II: Sứ vụ linh mục trong ánh sáng của các thư Phaolô 43
Những nền tảng sứ vụ “linh mục” của Phaolô 46
Lời Chúa và Bí tích trong sứ vụ của Phaolô 50
Sứ vụ mục vụ của Phaolô 57
Những hàm ý cho sứ vụ linh mục hôm nay 68
Kết luận 72
Chương III: Nguồn gốc Thánh kinh và Giáo phụ của sứ vụ lãnh đạo 75
Lãnh đạo trong Giáo hội hôm nay 76
Ngôn ngữ nói về lãnh đạo trong Thánh Kinh và mẫu gương của Đức Giêsu và Thánh Phaolô 77
Tám nhãn quan thiết yếu của Thánh Kinh về sứ vụ lãnh đạo 83
Những ánh sáng từ các Giáo phụ 95
Kết luận 103
Chương IV: Chức linh mục: đóng góp của thư Do thái 107
Bối cảnh và tầm quan trọng của Thư Do thái 108
Sứ điệp chính yếu: Đức Kitô, vị Thượng tế 112
Ảnh hưởng của Thư Do thái trong thần học về chức linh mục của Giáo hội 120
Những áp dụng mục vụ 126
Kết luận 133
Chương V: Một linh đạo độc thân theo Thánh kinh 137
Dẫn nhập và những lưu ý 138
Những đoạn Thánh Kinh để xem xét 142
Những yếu tố căn bản cho một linh đạo độc thân theo Thánh Kinh  151
Kết luận 157
Chương VI: Hình ảnh "hoạn nhân vì nước trời" có nghĩa gì? 159
Bổi cảnh Thánh Kinh của Mt 19,12 160
Hoạn nhân trong Thánh Kinh và thời Cổ đại 164
Vai trò của các hoạn nhân 166
Hoạn nhân và chức linh mục 168
Kết luận 176
Chương VII: Linh mục xét như nhà thơ: Hình dung lại chức linh mục 179
Một hình ảnh được tái khám phá 179
Tại sao lại là nhà thơ? 181
Thơ ca và Thánh Kinh 187
Thơ ca và chức linh mục 188
Giảng các Bài Đọc 198
Kết luận 200
Chương VIII: Linh mục là người khôn ngoan: Khôi phục một mẫu thức bị quên lãng 201
Những mẫu thức sứ vụ 202
Truyền thống Khôn ngoan 204
Những khía cạnh của một mẫu thức Khôn ngoan 208
Mẫu thức linh mục là người khôn ngoan 209
Mẫu thức người khôn ngoan và tầm nhìn về chức linh mục hôm nay 212
Một mẫu thức bị quên lãng 215
Chương IX: Linh mục là thầy dạy: Đánh giá lại một vai trò quen thuộc 219
Các nền tảng Thánh Kinh của chức năng giảng dạy 221
“Giảng dạy” trong bối cảnh munera ba mặt 226
Nhãn giới của Pastores Dabo Vobis 230
Một toát lược về chức năng giảng dạy 232
Tương quan giữa bốn cột trụ đào tạo với chức năng giảng dạy 235
Kết luận 243
Chương X: Vai trò của việc học hỏi Thánh kinh trong sứ vụ linh mục 245
Việc học Thánh Kinh trước đây 246
Ba yếu tố ảnh hưởng đến việc học Thánh Kinh hiện nay 252
Những kỹ năng đạt được từ việc học hỏi Thánh Kinh  258
Chứng từ của Thánh Kinh 265
Chương XI: Thường huấn linh mục: Tùy chọn hay thiết yếu? 269
Bối cảnh lịch sử 270
Đóng góp của Tông huấn Pastores Dabo Vobis 273
Những thách đố và những trở ngại 276
Những bối cảnh của công cuộc thường huấn 278
Một kế hoạch hành động 281
Một tầm nhìn mới mẻ có tính Thánh Kinh và Giáo hội 283
Cha sở họ Ars, một mẫu gưorng 285
Chương XII: Tình trạng lão hóa của hàng giáo sĩ: một nhãn giới mục vụ - Thánh kinh 289
Bối cảnh của sự lão hóa 290
Một nhãn giới Cựu ước 291
Một nhãn giới Tân ước 294
Tóm kết nhãn giới Thánh Kinh về tuổi tác 297
Linh mục cao niên 297
Căn tính và chức năng linh mục ở tuổi xế chiều 303
Các linh mục cao niên và tình trạng đau yếu 307
Kết luận 311
Thư mục chọn lọc về chức linh mục công giáo  321