Sacerdos
Tác giả: Mons. Adelfo Ciarappa
Ký hiệu tác giả: CI-M
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011377
Nhà xuất bản: Isola del Liri
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích