Mục tử như Chúa mong muốn
Tác giả: Athanaxiô Bierbaum, OFM
Ký hiệu tác giả: BI-A
Dịch giả: Lm. Phêrô M. Nguyễn Ngọc Phi
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000452
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 20
Số trang: 174
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
lỜI GIỚI THIỆU 3
LỜI NGỎ 5
KINH TRƯỚC NGUYỆN NGẮM 7
KINH SAU NGUYỆN NGẮM 9
CÁCH SỬ DỤNG 10
TUẦN I: 11
Chúa nhật 12
Thứ hai 15
Thứ ba 18
Thứ tư 21
thứ năm 23
Thứ sáu 25
Thứ bảy 28
TUẦN II 31
Chúa Nhật 32
Thứ hai 37
Thứ ba 40
Thứ tư 44
Thứ năm 48
Thứ sáu 51
Thứ bảy 55
TUẦN III 59
Chúa nhật 60
Thứ hai 63
Thứ ba 66
Thứ tư 69
Thứ năm 72
Thứ sáu 75
Thứ bảy 78
TUẦN IV 81
Chúa nhật 85
Thứ hai 89
Thứ ba 92
Thứ tư 95
Thứ năm 98
Thứ sáu 98
Thứ bảy 101
TUẦN V 105
Chúa Nhật 106
Thứ hai 109
Thứ ba 112
Thứ tư 115
Thứ năm 118
Thứ sáu 122
Thứ bảy 126
TUẦN VI 129
Chúa nhật 130
Thứ hai 134
Thứ ba 138
Thứ tư 141
Thứ năm 144
Thứ sáu 147
Thứ bảy 150
TUẦN VII 153
Chúa nhật 154
Thứ hai 157
Thứ ba 160
Thứ tư 163
Thứ năm 166
Thứ sáu 169
Thứ bảy 172