Giáo hội cần loại Linh mục nào?
Tác giả: Bernard Haring, CSsR
Ký hiệu tác giả: HA-B
Dịch giả: Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000232
Nhà xuất bản: Đông Phương
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 237
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003167
Nhà xuất bản: Đông Phương
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 20
Số trang: 237
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 5
Lời giới thiệu 9
Kinh nghiệm góp nhặt trên đường đời tôi 13
Ánh sáng chói lòa của Thánh Kinh 47
Nhận hiểu ý nghĩa và mục đích sâu sa hơn của Linh mục 65
Chức linh mục trong buổi ban đầu 93
Khuôn mặt người linh mục qua dòng lịch sử 101
Chức linh mục và đời sống chủng viện theo mẫu thức Triđentinô 115
NHững vấn nạn xung quanh vấn đề độc thân 141
Khuôn mặt linh mục thời công đồng và sau công đồng 163
Dự đoán tương lai của ơn gọi linh mục 173
Những con vật trên tàu Nôe hôm nay 197
Này tôi là nữ tỳ của Đức Chúa 225
Lời nguyện đúc kết 231
Hậu chú 233
ĐÔI DÒNG VỀ TÁC GiẢ 235