Chỉ vì tình yêu
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009282
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 21
Số trang: 324
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lừì giâi thiệu 5
PHẦN I: NHỮNG BỨC TÂM THƯ 9
1. Ơn gọi linh mục 11
2. Tầm quan trọng của người nữ trong đời sống linh mục 34
PHẦN II: BẬC ĐỘC THÂN LINH MỤC 57
1. Sự cao trọng của chức linh mục 59
2. Nền tảng Kinh thánh của bậc độc thân linh mục 63
3. Luật độc thân linh mục trong lịch sử Giáo hội 73
4. Căn bản thần học của bậc độc thân linh mục 82
5. Tính cách hợp thời của bậc độc thân linh mục 87
6. Cái nhìn của Giáo hội Đông phương về bậc độc thân linh mục 99
7. Giáo hội Anh giáo và luật độc thân linh mục 103
8. Quan niệm sai lầm của con người thời đại về giới răn 6 và phái tính 108
9. Những khó khăn trong việc sống luật độc thân 112
10. Bậc độc thân dưới khía cạnh sinh vật học 115
11. Huấn luyện về bậc độc thân 119
12. Chứng từ của một Giám mục 130
13. Lời nhắn nhủ của một nữ tu 134
PHẦN III: ĐỜI SỐNG VÀ SỨ VỤ LINH MỤC 151
1. Linh mục, con người được thánh hiến cho Chúa 153
2. Linh mục, con người cầu nguyện 159
3. Thánh lễ trong đời sống thiêng liêng của linh mục 164
4. Lòng sùng kính Mẹ Maria trong đời sống linh mục 170
5. Linh mục, con người của đức bác ái 176
6. Sứ vụ của linh mục trong việc giảng dạy lời Chúa 182
7. Sứ vụ của linh mục trong việc cử hành Thánh lễ 187
8. Sứ vụ của linh mục trong công tác mục vụ 194
9. Linh mục và đời sống độc thân 201
10. Linh mục và hoạt động chính trị 207
11. Linh mục và sứ mệnh tìm chiên lạc 213
12. Tình hiệp nhất giữa Giám mục và linh mục 217
13. Linh mục cộng tác với Giám mục trong vâng phục và bác ái 222
14. Tinh thần huynh đệ trong linh mục đoàn 226
15. Tương quan giữa linh mục và giáo dân 232
PHẦN IV: MẪU GƯƠNG MỤC TỬ 237
1. Linh mục Lêô Trụ (1670-1692) 239
2. Linh mục Vitô Tri (1670-1705) 248
3. Linh mục Menkiô Liêu (1683-1717) 269
4. Linh mục Giuse Phước (1689-1732) 284
5. Linh mục Phaolô Tri (1703-1752) 307