Người mục tử
Tác giả: Gm. Nicolas Huỳnh Văn Nghi
Ký hiệu tác giả: HU-N
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009283
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 317
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009579
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 317
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Bài suy niệm 10-1993: Sacerdos Alter Christus 7
Bài suy niệm 11-1993: Xin cho ý Cha được thể hiện 10
Bài suy niệm 12-1993: Chức tư tế thừa tác 13
Thư mục vụ: Gửi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân mùa vọng 1993 17
Thư mục vụ: Gởi các linh mục Tổng Giáo phận  21
Bài suy niệm: Quan hệ giữa linh mục và các tín hữu khác 25
Bài suy niệm: Sự hiệp thông linh mục 29
Bài suy niệm: Về 150 năm thành lập Địa Phận Tây Đàng Trong 34
Bài suy niệm: Linh mục và của cải vật chất 39
Bài suy niệm: Linh mục với cộng đồng dân sự 43
Ngày thánh hoá người cha 49
Bài suy niệm: Linh mục với sự tận hiến sống độc thân vì nước trời 52
Giáo hội trong ý định cứu rỗi của Chúa Cha 58
Chúa Con thiết lập Giáo hội 63
Chúa Thánh Thần Đấng trang trí và hoàn chỉnh Giáo hội 67
Thư gửi anh em linh mục trong dịp tĩnh tân năm 1994 72
Sứ điệp mùa chay 1994 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Gia đình phục vụ bác ái, bác ái phục vụ gia đình 75
Dung mạo của linh mục 80
Bác ái mục vụ của Chúa Giêsu và của linh mục  83
Bài suy niệm 4-1995: Hiệp nhất nên một 87
Bài suy niệm 5-1995: Căn tính linh mục 91
Bài suy niệm 6-1995: Ngày thánh hoá các linh mục 96
Bài suy niệm 7-1995: Sứ vụ truyền giáo 101
Bài suy niệm 8-1995: Sứ vụ Phúc âm hoá hôm nay 106
Bài suy niệm 9-1995: Truyền giáo là gì? Và phải làm gì? 112
Bài giảng khai mạc tĩnh tâm 1995 118
Thư gửi anh em linh mục, Hà Nội ngày 1-10-1995 118
Bài suy niệm 11-1995: Ut Fructum plum Afferat 127
Bài suy niệm 12-1995: Sentire Cumeccleia 131
Sứ điêp ngày thế giới tuyền giáo của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 136
Sứ điệp ngày giới trẻ thế giới lần thứ 11 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 142
Sứ điệp hoà bình năm 1996 149
Thư gửi anh em linh mục ngày Thứ Năm Tuần Thánh của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 153
Bài chia sẻ trong Thánh lễ tuần tĩnh tâm linh mục  162
Tháng Giáo hội hiệp thông 165
Sứ điệp mùa chay 1996 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II "Anh em hãy dọn cho họ ăn" 170
Sứ điệp mùa chay 1997 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 174
Bài suy niệm: Thưa Ngài, Ngài là ai? 178
Tết Nguyên Đán 184
Tháng Thánh Tâm Chúa 188
Tháng thánh hoá các linh mục 190
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tiếp kiến phái đoàn các Giám mục Việt Nam đế thăm viếng mộ các thánh Tông đồ 196
Sứ điệp ngày ơn Thiên Triệu 203
Thư về kỹ tĩnh tâm 1996 209
Thư về ngày thứ 5 tuần thánh 1996 213
Tư gởi anh em linh mục sau ngày tĩnh tâm  năm 1996. Sứ điệp ngày thế giới truyền thồng xã hội lần thứ 31 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 221
BÍ TÍCH HÔN PHỐI  225
Bí tích hôn phối  225
Bí tích sám hối và hoà giải 230
Huấn từ truyền giáo theo Thánh Matthêu  238
Sứ điệp ngày thế giới cầu nguyện cho ơn Thiên triệu lần thứ 34 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 242
Tôi đọc sứ điệp ngày giới trẻ năm 1997 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 248
Tôi đọc Tâm tư gửi các gởi các Linh mục  tuần thánh 1997 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 257
Thư gửi anh em linh mục sau hội nghị thường niên của HĐGM/VN 265
Thư gửi anh em linh mục sau tuần tĩnh tâm 1997 271
Thư chung gửi anh em linh mục trong giáo phận nhân ngày quốc tế thánh hoá các linh mục 275
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu bài giảng thứ năm tuần thánh năm 1997 283
Theo tài liệu của Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình hướng dẫn các cha giải tội trong những vấn đề luân lý 286
Sứ điệp ngày thế giới truyền giáo năm 1997 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II 291
Linh mục của Giáo hội Chúa Kitô  297
Thánh lễ tạ ơn 19-7- 1997 sau chuyến thường huấn linh mục khoá 1992 305
Bài đáp từ của Đức Giám Quản trong thánh lễ bàn giao 2-4-1998 310