L'Ami du clerge paroissial
Tác giả: Quatorzième Année
Ký hiệu tác giả: AN-Q
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: T14
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011761
Nhà xuất bản: Maison Saint-Pierre
Năm xuất bản: 1902
Khổ sách: 27
Số trang: 1004
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích