Chúng ta là Linh mục
Tác giả: Lm. Hồng Nguyên
Ký hiệu tác giả: HO-N
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001264
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008954
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 120
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 5
1. SACERDOS IN AETERNUM 7
I. THỰC TRẠNG XÃ HỘI HÔM NAY 7
A. Linh mục thần thánh không còn chỗ đứng 7
B. Xã hội hôm nay là một xã hội khử thiêng 8
C. Bận tâm của con người thời đại 8
II. TÂM TRẠNG LINH MỤC SẼ THẾ NÀO? 9
A. Nhìn dưới nhãn quan tiêu cực 9
B. Nhìn vào phương diện tích cực 11
III. LÝ DO HIỆN HỮU CỦA MÌNH NƠI ĐỨC KITÔ 13
A. khi vào trần gian Ngài mang một sứ mệnh 13
B. Sứ mệnh này được đóng ấn bằng đau khổ 13
C. Nhân tính Đức Kitô đã được biến đổi 14
IV. LINH MỤC THAM DỰ VÀO CHỨC TƯ TẾ CỦA NGÀI 14
A. Linh mục được thông ban 15
B. Nên ấn bằng Bí Tích Truyền Chức 17
C. Biến đổi hoàn toàn 18
V. THỂ HIỆN PHẨM CHẤT ĐỜI ĐỜI NHƯ THẾ NÀO 19
A. Chiều cao: Liên kết với Chúa 19
B. Chiều rộng: Để liên kết với đồng nghiệp 19
C. Chiều dài: Liên kết với cộng đoàn 20
D. Chiều thời gian 21
2. SÁM HỐI VÀ HÒA GIẢI TRONG ĐỜI LINH MỤC 26
I. Ý NIỆM VỀ SÁM HỐI VÀ HÒA GIẢI 26
II. ĐỘNG LỰC SÁM HỐI VÀ HÒA GIẢI 28
A. Tiếng Chúa kêu mời 28
B. Sự cao cả của Thánh Chức 30
C. Sự đòi hỏi của sứ vụ 32
III. TIẾN TRÌNH CỦA SỰ SÁM HỐI VÀ HÒA GIẢI 33
A. Nhận thức sâu sắc về thảm trạng tội lỗi 33
B. Ý thức về thân phận mình 34
C. Tin tưởng vào lòng nhân từ của Chúa 36
IV. SÁM HỐI VÀ HÒA GIẢI ĐÚNG NGHĨA LÀ GÌ? 39
A. là sống tinh thần hòa giải 39
B. Hoán cải toàn diện 42
3. ĐỨC MARIA - GƯƠNG MẪU CỦA GIÁO HỘI VÀ CỦA LINH MỤC 48
I. Một thực trạng của Giáo Hội 48
II. Ý niệm về gương mẫu 51
III. Nhìn vào Mẹ 54
IV. Nhìn vào Giáo Hội 61
4. UT SINT UNUM (GA 17,21) 72
A. ut sint unum - là một di chúc của Chúa 73
B. Một di chúc nặng tính thách đố: Lý do 76
5. ĐƯỜNG CỦA GIOAN LÀ ĐƯỜNG CỦA LINH MỤC 81
I. Biết mình và biết người 81
II. Biết nghe 83
III. Biết nhận lỗi 84
IV. Biết vì sứ mệnh 85
V. Biết nhường người khác 86
VI. Biết rút lui 88
VII. Biết lên tiếng 90
6. CHỜ, MỘT THAO THỨC MUÔN THỦA 92
I. Lãnh vực tự nhiên 92
1. Đời người là một chuỗi dài những chờ đợi 92
2. "Chờ" cũng có nghĩa là "Cần" 93
II. Lãnh vực siêu nhiên 94
1. Chờ đợi Chúa 94
2. Sống trung thực với Lời Khấn 96
3. Sống Hiệp nhất với nhau 101
MỤC LỤC 103