Con đường của Linh mục đến với Thiên Chúa
Nguyên tác: The Priest's Way to God
Tác giả: Eugene Boylan
Ký hiệu tác giả: BO-E
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000370
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 282
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014842
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 282
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
Mã số: 617BC0015955
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 282
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương 1: Sự trọn lành trong chức linh mục 11
Chương 2: Việc đọc sách thiêng liêng 27
Chương 3: Khởi đầu của cầu nguyện 42
Chương 4: Linh mục và thánh lễ 56
Chương 5: Đời sống cầu nguyện 64
Chương 6: Những khó khăn trong cầu nguyện 73
Chương 7: Thanh luyện ý hướng 83
Chương 8: Tiến triển trong cầu nguyện 96
Chương 9: Kết hiệp với Chúa Kitô 110
Chương 10: Nhân đức khiêm nhu 125
Chương 11: Thăng tiến về nhân đức khiêm nhu 139
Chương 12: Tinh thần thơ ấu thiêng liêng 155
Chương 13: Đọc thần vụ 168
Chương 14: Sống tình con thảo đối với Đức Mẹ 182
Chương 15: Giáo huấn của thánh Giáo hoàng Piô X 196
Chương 16: Bác ái, nhân đức của bậc linh mục 208
Chương 17: Sống trong Chúa Kitô 222
Chương 18: Chúa Thánh Thần sống trong linh hồn chúng ta 236
Chương 19: Chúa Kitô là sự sống của linh hồn 248
Chương 20: Thánh Tâm Chúa Kitô 261
Chương 21: Yêu mến Chúa Kitô 273