Thư gửi một Linh mục trẻ
Nguyên tác: Lettres à un jeune prêtre
Tác giả: Pietro De Paoli
Ký hiệu tác giả: PA-P
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007990
Nhà xuất bản: Plon
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008162
Nhà xuất bản: Plon
Khổ sách: 21
Số trang: 151
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích