La formation permanente du Clergé
Tác giả: Paul Hout - Pleuroux
Ký hiệu tác giả: PL-P
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011404
Nhà xuất bản: Editions de l'Epi
Năm xuất bản: 1969
Khổ sách: 20
Số trang: 191
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích