Các tác phẩm của tác giả P. Albert Schulte, s. V. D.