Huấn từ của Đức Gioan Phaolô II ngỏ với các Linh mục
Phụ đề: Những suy tư điểm tô cuộc đời Linh mục
Tác giả: ĐGH. Gioan Phaolô II
Ký hiệu tác giả: PH-G
Dịch giả: Lm. Phaolô Đậu Văn Hồng
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007853
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008010
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Sứ mệnh Phúc âm hóa của Linh mục  5
Sứ mệnh của Linh mục trong thừa tác vụ thánh hóa là ban phát các Bí tích  15
Linh mục và mục tử dẫn dắt cộng đoàn  23
Linh mục, con người tận hiến, người của Thiên Chúa  31
Linh mục con người cầu nguyện  39
Bí tích Thánh Thể trong đời sống thiêng liêng của Linh mục  47
Lòng sùng kinh Đức Maria trong đời sống các Linh mục  55
Linh mục, người của đức ái  63
Tính chặt chẽ luận lý của sự tận hiến trong bậc đọc thân linh mục  71
Linh mục và của cải trần thế  79
Mối dây hiệp thông linh mục  95
Quan hệ giữa Linh mục với Giám mục  95
Quan hệ giữa các Linh mục với anh em mình trong chức Linh mục  103
Quan hệ giữa các Linh mục với tín hữu khác  111
Thư đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II gởi các Linh mục nhân dịp thứ năm tuần thánh 1994