Giữa đời mục vụ
Nguyên tác: Paolo nel vivo del ministero
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
Dịch giả: Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên, O.Cist
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013771
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 193
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013772
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Năm xuất bản: 2021
Khổ sách: 21
Số trang: 193
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Lời tựa 6
PHẦN I: GIỮA ĐỜI MỤC VỤ CỦA THÁNH PHAOLÔ 9
Chương 1: Đau khổ và an ủi 10
Chương 2: Các hiểu lầm trong thừa tác vụ 28
Chương 3: Thừa tác viên Tân ước là người của Thánh Thần 44
Chương 4: Sứ vụ hòa giải 60
Chương 5: Cha xứ và tôi 73
Chương 6: Đời sống của vị mục tử 91
PHẦN II: HUYỀN NHIỆM THÂN XÁC CON NGƯỜI 107
Chương 7: Sức khỏe và bệnh tật 110
Chương 8: Thân xác là gì? 121
Chương 9: Một nửa khác và tính dục 131
Chương 10: Các Bí tích 150
Chương 11: Sự Phục sinh của Thân xác 181