Qu'est-ce qu'un prêtre?
Tác giả: R. Salaun et É. Marcus
Ký hiệu tác giả: MA-R
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004306
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1965
Khổ sách: 21
Số trang: 269
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích