La vocation religieuse
Tác giả: Jacques Leclercq
Ký hiệu tác giả: LE-J
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011066
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 21
Số trang: 247
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích