Le trésor du prêtre
Tác giả: R. P. Mach
Ký hiệu tác giả: MA-R
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011556
Nhà xuất bản: P. Lethielleux
Năm xuất bản: 1888
Khổ sách: 15
Số trang: 500
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích