Le mariage du priêtre catholique
Tác giả: Gerd Hamburger
Ký hiệu tác giả: HA-G
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009544
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 19
Số trang: 199
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích