Linh mục, người loan báo Tin mừng
Tác giả: Lm. Nguyễn Hồng Giáo, OFM
Ký hiệu tác giả: NG-G
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000703
Nhà xuất bản: Phương Đông
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 21
Số trang: 234
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề 9
Chương 1: Đường đi lạ thường của một ơn gọi 10
Chương 2: Họ đạo Ars: Một cuộc cách mạng tinh thần 32
Chương 3: Niềm say mê cứu vớt các linh hồn 56
Chương 4: Cho đến hơi thở cuối cùng 86
Chương 5: Thánh Jean Marie Vianney và các linh mục hôm nay 96
Bài số 1: Bối cảnh chung của việc loan báo Tin mừng hôm nay 123
Bài số 2: Loan báo Tin mừng: Nhiệm vụ hàng đầu của linh mục 138
Bài số 3: Loan báo Tin mừng trong xã hội thế tục hóa 154
Bài số 4: Linh mục, người giáo dục đức tin 174
Bài số 5: Linh mục trước hết là một chứng nhân 187
Bài số 6: Bác ái mục vụ 199
Bài số 7: Trong sức mạnh của Thánh Thần 211
Bài số 8: Gợi ý tự kiểm điểm 223