Linh mục cho ngàn năm thứ ba
Nguyên tác: Priests for the third millennium
Tác giả: TGM. Timothy M. Dolan
Ký hiệu tác giả: DO-T
Dịch giả: Lm. Micae Trần Đình Quảng
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 7

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006025
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006026
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006027
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006028
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006029
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006030
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006207
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 451
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 9
Lời nói đầu  
PHẦN I:         ĐỜI SỐNG KITÔ HỮU  
Chương 01:   Đức tin 17
Chương 02:   Đức cậy 32
Chương 03:   Đức mến 49
Chương 04:   Khiêm nhường 66
Chương 05:   Trung thành 75
Chương 06:   Vâng phục 96
Chương 07:   Lịch thiệp 115
Chương 08:   Liêm chính 129
Chương 09:   Thận trọng 153
Chương 10:   Sám hối 171
Chương 11:   Huấn luyện nhân bản 192
Chương 12:   Quản lý đời sống thiêng liêng 211
Chương 13:   Kiên nhẫn 225
Chương 14:   Sống giản dị 244
Chương 15:   Niềm vui 263
PHẦN II:        SỐNG ĐỜI LINH MỤC  
Chương 16:   Thánh thể trong đời sống linh mục 283
Chương 17:    Căn tính linh mục 303
Chương 18:    Bí tích Sám hối 320
Chương 19:    Phụng vụ các giờ kinh 342
Chương 20:    Chức linh mục coi xứ 360
Chương 21:    Lòng nhiệt thành của linh mục 379
Chương 22:    Giảng 398
Chương 23:    Độc thân và khiết tịnh 414
Chương 24:    Sùng kính Đức Mẹ 434