Chân dung Linh mục
Tác giả: Gm. Giuse Vũ Duy Thống
Ký hiệu tác giả: VU-T
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008426
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 138
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014678
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I. Linh mục, người môn đệ Đức Kitô 11
1. "Môn đệ Đức Kitô" nói lên tương quan mầu nhiệm ơn gọi 12
2. "Môn đệ Đức Kitô" nói lên tương quan hiệp thông Giáo hội 17
3. "Môn đệ Đức Kitô" nói lên tương quan thuộc về sứ mạng 22
II. Linh mục thừa tác viên của lòng thương xót 29
1. Từ những hình thái khủng hoảng 30
2. ...Đến nhận thức lại vẻ đẹp của bí tích Hòa giải 34
3. ... Để sáng lên chân dung thừa tác viên của lòng thương xót  
III. Linh mục, người mục tử của cộng đoàn 45
1. Là người có tinh thần tự nguyện 46
2. Là người có trái tim nhiệt thành 50
3. Là người có đời sống gương mẫu 55
IV. Linh mục và lương thực hằng ngày 61
1. Nguồn lương thực thứ nhất là Lời Chúa 62
2. Nguồn lương thực thứ hai là vâng theo ý Đấng đã sai mình 68
3. Nguồn lương thục thứ ba là Bánh hằng sống 76
V. Linh mục và việc thường huấn 81 
1. Tính cần thiết của thường huấn 82 
2. Tính đa dạng của thường huấn 87 
3. Ý nghĩa của thường huấn trong đời linh mục 91 
VI. Linh mục và mầu nhiệm thánh giá 97 
1. Từ những căng thẳng  98 
2.... Đến "Mầu nhiệm thánh giá"  103 
3. ... Để dấn bước đi trên đường thánh đức  108