Clerical colloouies essays and dialogues on subjects sacerdotal
Tác giả: Arthur Barry O'Neill, CSC.
Ký hiệu tác giả: ON-A
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011545
Nhà xuất bản: University of Notre Dame
Năm xuất bản: 1916
Khổ sách: 19
Số trang: 270
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích