Il Sacerdozio
Tác giả: Pietro Pourrat
Ký hiệu tác giả: PO-P
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011540
Nhà xuất bản: Morcelliana
Năm xuất bản: 1932
Khổ sách: 19
Số trang: 184
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích