Introduction a la Vie Sacerdotale
Tác giả: Le Père F. Bouchage
Ký hiệu tác giả: BO-L
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012078
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1897
Khổ sách: 19
Số trang: 574
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích