Công dung ngôn hạnh của linh mục Chúa Kitô
Tác giả: Lm. Nhân Tài
Ký hiệu tác giả: NH-T
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001334
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 92
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001335
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014737
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 92
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đức thứ nhất: CÔNG (khéo tay) 13
Đức thứ hai: DUNG (nét mặt tươi tỉnh) 27
Đức thứ ba: NGÔN (Ăn nói lịch sự) 45
Đức thứ tư: HẠNH (Nết na phẩm hạnh) 67