Linh mục trẻ
Nguyên tác: Abbé Gaston Courtois Des Fils de la Charité
Tác giả: Lm. Gaston Courtois
Ký hiệu tác giả: CO-G
Dịch giả: Thanh Bình
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011083
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 75
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011084
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 75
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011108
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 75
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0011109
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 75
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Linh mục trẻ 4
Liên hệ với bạn đồng chức 14
Liên hệ với mọi người trong xứ 21
Linh mục trẻ với việc giải tội 26
Linh mục trẻ bên cạnh bệnh nhân 40
Linh mục trẻ với việc dạy giáo lý 44
Linh mục trẻ với phong trào giới trẻ 50
Linh mục trẻ với đoàn học sinh đi nghỉ mát 52
Linh mục trẻ với thiên triệu linh mục 53
Linh mục trẻ với thừa tác vụ bên cạnh thanh thiếu niên 57
Linh mục trẻ với thừa tác vụ bên cạnh thiếu nữ 63
Linh mục trẻ với hoạt động Công giáo 63