Le meillrur moment pour être Prêtre
Tác giả: Mgr. Millot
Ký hiệu tác giả: MIL
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0011408
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1938
Khổ sách: 18
Số trang: 194
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích