Linh mục đại chúng
Phụ đề: Những kinh nghiệm giúp tổ chức đời linh mục
Tác giả: HY. John Carmel Heenan
Ký hiệu tác giả: HE-C
Dịch giả: Hương Quê
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003119
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004789
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010422
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 148
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Những gì tôi không viết 5
Linh mục triều 8
Khiêm nhường 16
Ơn thánh và tội lỗi 28
Cầu nguyện 38
Thánh lễ 51
Với các bệnh nhân 63
Với người nghèo khổ 78
Với các giáo hữu 88
Thăm viếng các gia đình 104
Tổ chức nhà xứ 122
Giao tiếp 134