Khóa thường huấn 3: Các nhà đào tạo ứng sinh linh mục tại Việt Nam
Phụ đề: Hướng đến sứ vụ, tự đào tạo và đào tạo người khác có khả năng phân định
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004619
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004620
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004621
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004622
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004623
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004624
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 21
Số trang: 395
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời chào khai mạc - Đức Cha Antô Vũ Huy Chương 13
Lời chào mừmg Đức TGM Leopoldo Girelli 16
Thư của Đức ông Philipphê Bordeyne 18
Viện trưởng Viện Đại Học Công Giáo Paris (Institut Catholique de Paris)  
Danh sách các linh mục tham dự Khóa Thường huấn  21
Chương trình Tổng Quát Khóa Thường huấn 25
NỘI DUNG CÁC BÀI THUYẾT TRÌNH  
1. Tìm hiểu ba dung mạo bậc thầy trong phân định: Môsê, Samuen và Salômon.  
1A. Bài thuyết trình - cha Yincent Senechal 29
1B. Tóm tắt - Thảo luận - Đúc kết đề tài 1 49
1C. Ghi nhận của ban thư ký về đề tài 1 54
2. Sự biện phân Thần khí theo thánh Phaolô  
2A. Bài thuyết trình - cha Claude Tassin 58
2B. Tóm tắt - Thảo luận - Đúc kết đề tài 2 79
3C. Ghi nhận của ban thư ký về đề tài 2 84
3. Đào luyện khả năng bàn thảo, phán đoán, ứng xử của cá nhân và cộng đoàn. Nhân đửc khôn ngoan trong giáo huấn của thánh Tôma Aquinô.
3A. Bài thuyết trình - cha Gilles Berceville 89
3B. Tóm tắt - Thảo luận - Đúc kết đề tài 3 129
3C. Ghi nhận của ban thư ký về đề tài 3 136
4. Phân định hành động của Thiên Chúa trong lịch sử của con người và trong các cộng đoàn.  
4A. Bài thuyết trình - cha Vincent Leclercq 140
4B. Tóm tắt - Thảo luận - Đúc kết đề tài 4 158
4C. Ghi nhận của ban thư ký về đề tài 4 163
5. Nhưng phưong tiện truyền thông mói đầy thách đố đối vói giáo dục và đào tạo  
5A. Bài thuyết trình - ông Eric Dagiral 167
5B. Tóm tắt - Thảo luận - Đúc kết đề tài 5 178
6. Sự phân định trong cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo. “Hội nhập văn hóa”
6A. Bài thuyết trình - cha Alain Riou 186
6B. Tóm tắt - Thảo luận - Đúc kết đề tài 6 218
6C. Ghi nhận của ban thư ký về đề tài 6 223
7. Phân định kế hoạch của Thiên Chúa và sứ vụ của Giáo Hội dưới ánh sáng của tương quan giữa Giáo Hội vói dân Israel.
7A. Bài thuyết trình - cha Luc Forestier 227
7B. Tóm tắt - Thảo luận - Đúc kết đề tài 7 277
7C. Ghi nhận của ban thư ký về đề tài 7 282
8. Gặp gỡ Phật giáo: nơi phân định đối với Giáo hội.  
8A. Bài thuyết trình - cha Thieưy-Marie Courau. 286  
8B. Tóm tắt - Thảo luận - Đúc kết đề tài 8 323
8C. Ghi nhận của ban thư ký về đề tài 8 329
LỜI NÓI ĐẨU  
BÀI NGUYỆN NGẪM  
Vài điểm tham chiếu giúp đọc Kinh Thánh theo phương pháp Lectio Divina - cha Claude Tassin  333
Thứ hai 2/7  338
2Cr 2,14-16 : lời tạ ơn vì chức vụ tông đồ đích thực  
Thứ ba 3/7 (Saint Thomas) 341
2Cr 3,1-6 : Thừa tác vụ giao ước mới  
Thứ tư 4/7 344
2Cr 3,7-18 : Phân định về thừa tác vụ mới  
Thứ năm 5.7 348
2Cr 4,1-6: phân định về việc loan báo Phúc âm cách đích thực  
Thứ sáu 6/7 351
2Cr 4,7-12 : Thừa tác vụ thập giá  
Thứ bảy 7/7 354
2Cr 5,11-15 : Tình yêu Đức Kitô thôi thúc các tông đồ  
Thứ hai 9/7 357
2Cr 5,16-21 : Tác vụ hòa giải  
Thứ ba 10/7 360
2Cr 10, 1-11 : quyền tiên tri của vị Tông đồ  
Thứ tư 11/7 364
2Cr 11,7-11 : Sự vô vị lợi của vị tông đồ  
Thứ năm 12/7 367
2Cr ll,21b-29 : Những thử thách của Phaolô  
Thứ sáu 13/7 370
2Cr 12,1-12 : “Khi tôi yếu...”  
Thứ bảy 14/7 374
2Cr 13,5-10 : Mời gọi cộng đoàn phân định  
Bản tổng kết Khóa Thường huấn 377
Lượng giá Khóa Thường huấn của 83 tham dự viên 387