Psychoexual Health for Integral Celibate life
Tác giả: REV. DR. Lawrence P. Pinto, MSIJ
Ký hiệu tác giả: PI-L
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008680
Nhà xuất bản: Karunikan Books
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 22
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích