Những cuộc sống phi thường
Phụ đề: 34 Linh mục kể chuyện đời mình
Tác giả: Đức ông Francis P. Friedl , Rex Reynolds
Ký hiệu tác giả: FR-F
Dịch giả: Phạm Đình Đài
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003307
Nhà xuất bản: Michael Glazier
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010015
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 446
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 6
Lời mở đầu 10
Giới thiệu tác phẩm - Ấn bản Việt ngữ 12
Ghi chú của người dịch 19
I. Hãy thắp đèn lên  
Những Linh mục trong các mục vụ đặc biệt  
Đức ông John J. Egan 25
Linh mục Walter J. Burghardt, SJ 41
Linh mục Charles A. Gallagher, SJ 65
Linh mục Geread S. Sloyan 79
II. Hãy thả lưới xuống  
Các linh mục trong cộng đoàn Dòng tu  
Linh mục Steve Doyle, OFM 91
Linh mục Juan Rivas, LC 105
Linh mục Thomas W. Cummings, SJ 115
III. Hãy thả lưới xuống  
Các linh mục tại xứ đạo  
Đức ông Michael Heras 129
Linh mục Thomas M. Anglim 137
Linh mục Richard W. Moyer 147
Linh mục Arnold Weber, OSB 157
Linh mục Williams Trienekens 167
Linh mục William J. Bausch 175
IV. Hãy chăn các chiên Ta  
Những linh mục trở thành Giám mục  
Giám mục Leonard J. Olivier, SVD 191
Giám mục John Mackey 201
Giám mục Michael W. Warfel 213
V. Các bầy chiên khác của Ta  
Những linh mục đến từ các truyền thống Đức tin khác  
Linh mục Jack D. Barker 227
Linh mục Louis A. Sigman 237
VI. Hãy theo Ta  
Những linh mục chiến thắng được các nghi nan  
Linh mục Ned J. Umberg 259
Linh mục Donald J. Goergen, OP 267
Linh mục James A. Krings 281
VII. Ta đã từng gặp hiểm nguy  
Các linh mục vượt qua được những khó khăn bất thường  
Linh mục Raymond B. Kemp 297
Linh mục Robert L. Marciano 315
Linh mục John F. Carney  227
Tổng Giám mục Michel Sheehan 245
VIII. Hãy chỗi dậy mà đi  
Các linh mục đã thay đổi với cái nhìn nội tâm mới  
Đức ông Thomas C. Brady 351
Đức ông Charles Fortier 361
IX. Để niềm vui của các con được trọn vẹn  
Những linh mục sẽ chọn lại lần nữa y như thế  
Đức ông John V. Sheridan 373
Đức ông Francis J. Smith 387
Linh mmucjEdward Ramecher 397
Linh mục Patrich J. Waite 403
Linh mục Theodore M. Hesburgh, CSC 413
Lời cuối 425
Ghi ân 426
Đôi dòng về hai tác giả 427
Phụ lục: Những khác biệt quan trọng 428
Lời bình 428