Người phu quét lá
Tác giả: Lm. Nguyễn Khảm
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004724
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 149
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004725
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 149
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI DẪN
PHẦN I: VỚI ANH EM, TÔI LÀ KITÔ HỮU
1. Người tình không chân dung
2. Mầm sống mới
3. Cặp mắt mới
4, Nghịch lý
5. Quà tặng
6. Liên đới
7. Têrêsa, Một khối tình
8. Xin nói cho tôi về tình yêu
9. Chân lý phục vụ con người
10. Ơn gọi gia đình
11. Giáo dục
12. Thánh hiến và sai đi
13. Phía đàng trước
14. Phía bên trong
15. Vượt qua
PHẦN II: CHO ANH EM, TÔI LÀ LINH MỤC
1. Người gác đêm
2. Người gieo hy vọng
3. Người vật lộn với Thiên Chúa
4. Người biết lắng nghe
5. Người của đối thoại
6. Tiếng gọi từ đền thánh
7. Một người thầy
PHẦN III: ĐỐI THOẠI VỚI ĐỜI
1. Tiếp thị
2. Thư gửi Dostoievski
4. Những cánh chim ẩn mình chờ chết
5. Baraba và thước đo hy vọng