Người đã mang thương tích để chúng ta được chữa lành
Phụ đề: Sứ vụ Linh mục trong thế giới ngày nay
Nguyên tác: The Wounded Healer
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: An Nguyễn
DDC: 248.37 - Hướng dẫn đời sống Giáo sĩ Công giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001350
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 113
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001351
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 113
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003060
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 113
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004895
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 113
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời dẫn nhập 5
Chương I: Linh mục trong thế giới bị vỡ tan. Cuộc đi tìm của con người thời đại nguyên tử 9
I. Chọn lựa khó khăn của con người thời đại nguyên tử 12
II. Các con đường giải phóng cho con người thời đại nguyên tử 24
Chương II: Sứ vụ phục vụ cho một thế hệ không còn gốc rễ 33
I. Những người trẻ của ngày mai 35
II. Những lãnh đạo của ngày mai 46
Chương III: Sứ vụ cho người tuyệt vọng. Mong chờ ngày mai 61
I. Tình trạng của ông Harrison 66
II. Làm sao đưa ông Harrison đến một ngày mai 75
III. Các nguyên tắc của lãnh đạo Kitô 75
Chương IV. Sứ vụ của một sứ vụ viên cô lập. Người đau khổ được chữa lành 95
I. Sứ vụ viên đau khổ 96
II. Sứ vụ viên, Người chữa lành 103
Kết luận 115