Tác phẩm của Thánh Phanxicô Assisi
Tác giả: Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam
Ký hiệu tác giả: OFM
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014992
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 288
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Cha Giám tỉnh 5
Lời giới thiệu cho lần tái bản thứ nhất (2008) 7
Dẫn nhập tổng quát 11
Khía cạnh lịch sử và phê bình các tác phẩm của Thánh Phanxicô 27
Cách viết tắt 36
Niên biểu cuộc đời Thánh Phanxicô Assisi 39
PHẦN I: LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG 43
Luật không sắc chỉ 43
Những đoạn văn ngắn của một bản luật không sắc chỉ khác 88
Bản luật có sắc chỉ 108
Luật sống trong các ẩn viện 125
Mẫu mực sống gởi cho chị Clara 128
Nguyện ước cuối cùng viết cho chị Clara 130
Di chúc 131
PHẦN II: CÁC HUẤN NGÔN 139
PHẦN III: CÁC THƯ 157
Thư gửi các giáo sĩ 157
Thư gửi các tín hữu 162
Thư gửi các tín hữu 167
Thư gửi các nhà lãnh đạo nhân dân 179
Thư gửi toàn Dòng 182
Thư gửi các anh phục vụ I 193
Thư gửi các anh phục vụ II 196
Thư gửi một anh phục vụ 199
Thư gửi Thánh Antôn 203
Thư gửi anh Lêô 205
PHẦN IV: KINH NGUYỆN VÀ THI CA 207
Lời mời gọi ngợi khen Thiên Chúa 207
Kinh đọc trước Thánh Giá 210
Lưu bút gửi anh Lêô 212
Kinh kính chào Đức Trinh Nữ Maria 217
Kinh kính chào các nhân đức 219
Kinh lạy Cha quảng diễn 222
Kinh suy tôn 226
Kinh vượt qua 230
Bài ca anh mặt trời cũng gọi là Lời ngợi khen của các loài thọ tạo 265
Bài ca gửi cho các anh chị em thánh Clara 270
PHẦN V: CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC NHẮC TỚI 273
Lời chúc lành cho anh Bênađô 274
Lời chúc lành gửi cho Thánh Clara và chị em 275
Thư gửi dân thành Bôlônia 276
Thư gửi cho Thánh Clara về việc giữ chay 277
Thư gửi cho bà Giacôba 279
Thư gửi anh em nước Pháp 281
Di chúc viết tại Xiêna 282
Đàm thoại về niềm vui đích thực và trọn vẹn 284
Mục lục 287