Thánh Phaxicô Salê
Phụ đề: Tiểu sử, linh đạo, bút tích
Tác giả: Joseph Dowyth, SDB
Ký hiệu tác giả: DOW
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002584
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 223
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích