Hạnh tích các Thánh
Tác giả: Lm. Giuse Phạm Đức Tuấn
Ký hiệu tác giả: PH-T
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001556
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 1364
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001557
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 1364
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001558
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 20
Số trang: 1364
Kho sách: Kho C (Phòng đọc)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích