Cha thánh Ven
Phụ đề: Chú hoạ mi của Mẹ Đồng Trinh
Tác giả: Lương Minh, Đinh Thành
Ký hiệu tác giả: LU-M
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001609
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 20
Số trang: 222
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích