Tinh thần thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Nguyên tác: L'Esprit de Sainte Thérèse De l'Enfant Jésus
Tác giả: St. Têrêsa Hài Đồng Giêsu
Ký hiệu tác giả: TER
Dịch giả: Hoàng Trọng
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001382
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 218
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001383
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 218
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích