Maurice & Thérèse
Phụ đề: The story of a love
Tác giả: Patrick Ahern
Ký hiệu tác giả: AH-P
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003258
Nhà xuất bản: Darton, Longman & Todd
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 21
Số trang: 284
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích