Great Catholics
Tác giả: Claude Williamson
Ký hiệu tác giả: WI-C
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003867
Nhà xuất bản: Roman Catholic Books
Năm xuất bản: 1997
Khổ sách: 21
Số trang: 447
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích