Hạnh Thánh Antôn
Phụ đề: Tổ phụ các đan sĩ
Nguyên tác: Vie et conduite de notre Saint Père Antoine
Tác giả: Thánh Anthanasio
Ký hiệu tác giả: ATH
Dịch giả: Nữ Biển Đức
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001165
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 19
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích