Jean Maria Vianney. Cha sở họ Ars
Tác giả: Bernard Bro, Michel Carrouges
Ký hiệu tác giả: BR-B
DDC: 235.2 - Các Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002576
Nhà xuất bản: Du Cerf
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 20
Số trang: 173
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích